سفیران کار آفرین

آدرس: تهران، خیابان امام خمینی، میدان حسن آباد، کوچه شهیدشجاعی، ساختمان 87

تلفن: 02163439
02166749196
فکس: 02166743894
پست الکترونیک: info@irsafir.com

ساعات کاری:

شنبه: 8:30 صبح الی 17
یکشنبه: 8:30 صبح الی 17
دوشنبه: 8:30 صبح الی 17
سه شنبه: 8:30 صبح الی 17
چهارشنبه: 8:30 صبح الی 17
پنجشنبه: 8:30 صبح الی 13