کیت ابزارآلات 15 عددی سفیر


1- پیچگوشتی چهار سو 150×6
2- پیچگوشتی دو سو 150×6
3- آچار دو سر تخت 13×12
4- آچار دو سر رینگ 11×10
5- آچار فرانسه سـه کاره
6- چراغ قــوه پلیــــسی
7- سیم چین 6 اینچ
8- انبردست 6 اینچ
9- دمباریک 6 اینچ
10- کمان اره مینی
11- مینی چکـش
12- متر 3 متری
13- کیف ابزار
14- فازمتر
15- کاتر

کیت ابزار 15 عددی سفیر، یک ست عالی از ابزار های عمومی مورد نیاز هر خانه و شرکتی میباشد. کیفیت و آلیاژ ابزار های داخل این پکیج بسیار با کیفیت بوده و بهترین متریال در آنها به کار رفته و ابزار های این مجموعه به شرح زیر می باشد:

1- پیچگوشتی چهار سو 150×6
2- پیچگوشتی دو سو 150×6
3- آچار دو سر تخت 13×12
4- آچار دو سر رینگ 11×10
5- آچار فرانسه سـه کاره
6- چراغ قــوه پلیــــسی
7- سیم چین 6 اینچ
8- انبردست 6 اینچ
9- دمباریک 6 اینچ
10- کمان اره مینی
11- مینی چکـش
12- متر 3 متری
13- کیف ابزار
14- فازمتر
15- کاتر