کیت ابزارآلات ۱۵ عددی سفیر


کیت ابزار ۱۵ عددی سفیر، یک ست عالی از ابزار های عمومی مورد نیاز هر خانه و شرکتی میباشد. کیفیت و آلیاژ ابزار های داخل این پکیج بسیار با کیفیت بوده و بهترین متریال در آنها به کار رفته و ابزار های این مجموعه به شرح زیر می باشد:

۱- پیچگوشتی چهار سو ۱۵۰×۶
۲- پیچگوشتی دو سو ۱۵۰×۶
۳- آچار دو سر تخت ۱۳×۱۲
۴- آچار دو سر رینگ ۱۱×۱۰
۵- آچار فرانسه سـه کاره
۶- چراغ قــوه پلیــــسی
۷- سیم چین ۶ اینچ
۸- انبردست ۶ اینچ
۹- دمباریک ۶ اینچ
۱۰- کمان اره مینی
۱۱- مینی چکـش
۱۲- متر ۳ متری
۱۳- کیف ابزار
۱۴- فازمتر
۱۵- کاتر

لیست ابزار های داخل کیف
1- پیچگوشتی چهار سو 150×6
2- پیچگوشتی دو سو 150×6
3- آچار دو سر تخت 13×12
4- آچار دو سر رینگ 11×10
5- آچار فرانسه سـه کاره
6- چراغ قــوه پلیــــسی
7- سیم چین 6 اینچ
8- انبردست 6 اینچ
9- دمباریک 6 اینچ
10- کمان اره مینی
11- مینی چکـش
12- متر 3 متری
13- کیف ابزار
14- فازمتر
15- کاتر