,

سنگ های فیبری برش و سایش


  • دارای فرمول دانه بندی
  • نشانگر استفاده جهت برش یا سایش
  • مشخصات سایز سنگ ( میلی متر / اینچ )
  • نشانگر نوع استفاده برای آهن ، استیل و سنگ
  • حداکثر سرعت چرخش سنگ در حالت بی باری (دور در دقیقه)

نوع سنگ سایز
سنگ برش آهن ۲۲×۳×۱۸۰
سنگ مینی برش آهن ۲۲×۳×۱۱۵
سنگ برش آهن ۲۲×۳×۲۳۰
سنگ ساب آهن ۲۲×۶×۱۸۰
سنگ مینی ساب آهن ۲۲×۶×۱۱۵
سنگ استیل بر ۲۲/۲×۱/۶×۱۸۰
سنگ مینی استیل بر ۲۲/۲×۱/۲×۱۱۵
سنگ سنگبری ۲۲×۳×۲۳۰
سنگ پروفیل بر ۲۵/۴×۳×۳۵۵

تصاویر و تمام اطلاعات سنگ ها را در ادامه می توانید مشاهده کنید