سنباده لرزان ۲۳۰ وات


قطــر صفحــه سنبــاده ۱۱۰ × ۱۰۰ میلی متر
مجهز به سیستم جدید گیره اتصال
مجهز به کلید ضدغبار با روکش لاستیکی
طراحــی ارگونـومیــک و سبــک دستگاه به منظور کاربری آسان